Rezerwa Federalna znosi ograniczenia dotyczące dywidend dla banków

Rezerwa Federalna znosi ograniczenia dotyczące dywidend dla banków

Rezerwa Federalna wcześniej nałożyła ograniczenia na banki krajowe z powodu problemów spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa, które dotyczyły m.in. zawieszenia wypłaty dywidend dla akcjonariuszy, a także przewidywały zakaz odkupu akcji. W tym tygodniu Fed wycofała te ograniczenia. Przestaną one obowiązywać po 30 czerwca. Podstawą tej decyzji były wyniki testów warunków skrajnych, które ujawniły, że duże banki w USA będą w stanie normalnie funkcjonować nawet w przypadku silnego spowolnienia gospodarczego. Mają wystarczający kapitał, aby poradzić sobie z potencjalnymi problemami. Wiceprzewodniczący Rezerwy Federalnej Randal Quarles powiedział, że w ciągu roku przeprowadzono kilka testów warunków skrajnych krajowego systemu bankowego. Każdy bank wykazał się wystarczającą stabilnością. Amerykańskie banki będą mogły wspierać gospodarkę w procesie wychodzenia z kryzysu. W testach uczestniczyły 23 duże amerykańskie banki.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: