Rezerwy walutowe Chin wzrosły w sierpniu mniej niż przewidywano

Stabilny wzrost krajowej waluty Chin w warunkach osłabienia dolara amerykańskiego był powodem wolniejszego niż oczekiwano wzrostu rezerw walutowych Chin, które są uważane za największe na świecie. W zeszłym miesiącu, według Banku Chin, ich wolumen wyniósł 3,165 bln USD, wzrastając o 10,2 mld USD. Ekonomiści prognozowali wzrost o 21,61 mld USD. Oczekiwane przez ekspertów stabilne ożywienie gospodarki chińskiej zapewniło również stabilny napływ kapitału zagranicznego w chińskie akcje i obligacje. Udało się to osiągnąć dzięki ścisłej kontroli państwa nad przepływami kapitału podczas walki z pandemią koronawirusa i pomimo konfliktu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi. W sierpniu CNY umocnił się o 1,8% względem dolara amerykańskiego, który stracił około 1,3% w stosunku do koszyka innych głównych walut. Jednocześnie chińskie rezerwy złota pozostały w sierpniu na lipcowym poziomie 62,64 mln uncji trojańskich. W przeliczeniu na dolary ich wolumen spadł do 122,62 mld USD z 123,09 mld USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: