Roczny zysk brytyjskiej Diago zmniejszył się ponad 2 razy

Diago, największy na świecie producent napojów alkoholowych, opublikował raport finansowy za rok pod koniec czerwca. Raport wskazuje na pogorszenie wyników finansowych z powodu pandemii koronawirusa. Według raportu roczny zysk netto firmy wyniósł 1,409 mld GBP i spadł 2,2 razy w ciągu dwunastu miesięcy. Firma odnotowała zysk operacyjny w wysokości 2,137 mld GBP, w porównaniu z 4,042 mld GBP w zeszłym roku. Spadek zysków przed opodatkowaniem do 2,04 mld GBP okazał się poważniejszy niż szacunki ekonomistów na poziomie 3,45 mld GBP. Na koniec poprzedniego roku obrotowego zysk przed popdatkowaniem wyniósł 4,24 mld GBP. Firma zgłosiła również spadek przychodów o 9% do 11,752 mld GBP. Roczny spadek sprzedaży wynisósł 12%. Mimo słabych danych za rok spółka zdecydowała się na utrzymanie wypłaty dywidendy na tym samym poziomie – 42,47 pensów na akcję. Jednocześnie w zeszłym roku wielkość dywidendy wzrosła o 2% do 69,8 pensów na akcję.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: