SECO spodziewa się szybkiego ożywienia gospodarczego w Szwajcarii

Spowolnienie gospodarcze w pierwszym kwartale tego roku zostanie zastąpione szybkim ożywieniem gospodarczym – podaje Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych SECO. Poprawie sytuacji będzie sprzyjać stopniowe zniesienie ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Według prognozy ministerstwa szwajcarski PKB do końca tego roku wzrośnie o 3%, a w przyszłym roku przyspieszy do 3,3%. Wcześniej w 2022 r. oczekiwano wzrostu o 3,1%. Według ekspertów pierwsze trzy miesiące 2021 r. zakończą się znacznym spadkiem koniunktury, który jednak nie będzie tak poważny, jak wiosną 2020 r. Eksperci podają, że głównym zagrożeniem dla realizacji oczekiwanego scenariusza ożywienia gospodarczego jest ewentualne wprowadzenie nowych ograniczeń związanych z COVID-19 zarówno w samej Szwajcarii, jak i w krajach będących jej głównymi partnerami handlowymi. SECO podniosło również swoje szacunki dotyczące wzrostu cen konsumpcyjnych w tym roku z 0,1% do 0,4%. W 2022 r. spodziewany jest również wzrost cen na poziomie 0,4%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: