Shell odnotowała stratę w wysokości 18,13 mld USD za kwartał

Shell odnotowała stratę w wysokości 18,13 mld USD za kwartał

Raport za drugi kwartał opublikowany przez brytyjsko-holenderską firmę naftową Royal Dutch Shell wskazał na słabe wyniki kwartalne w obliczu negatywnego wpływu pandemii koronawirusa, a także serii odpisów spowodowanych zrewidowanymi prognozami cen ropy i gazu. Aktywa zostały odpisane w wysokości 16,8 mld USD. Strata netto uzyskana na koniec kwartału ukształtowała się na poziomie 18,13 mld USD, podczas gdy za ten sam okres 2019 r. zanotowano zysk w wysokości około 3 mld USD, a skorygowany zysk był na poziomie 638 mln USD, spadając o 82% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ekonomiści prognozowali wartość skorygowanego zysku na poziomie 674 mln USD. W okresie sprawozdawczym przychody wyniosły 32,5 mld USD. W porównaniu ze wskaźnikiem rok wcześniej ich wolumen spadł 2,8 razy. W ciągu trzech miesięcy ilość wydobytej ropy i gazu wyniosła 3,379 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Spadek wskaźnika wyniósł 6%. Firma poniosła straty na wszystkich trzech rodzajach swojej działalności.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: