Siemens Energy poinformowała o zysku za kwartał

Siemens Energy poinformowała o zysku za kwartał

Niemiecka firma Siemens Energy, produkująca urządzenia i komponenty oraz świadcząca usługi w zakresie oszczędzania energii, opublikowała swój raport za pierwszy kwartał finansowy do końca grudnia. Według niego jej zysk netto wyniósł 99 mln EUR, podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej odnotowano stratę netto w wysokości 195 mln EUR.

Skorygowana EBITDA na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 243 mln EUR. Rok wcześniej kwartał zakończył się skorygowaną stratą w wysokości 117 mln EUR. Przychód w wysokości 6,54 mld EUR wzrósł o 2,6% w ciągu dwunastu miesięcy. Wolumen zamówień w ujęciu wartościowym wyniósł 10,03 mld EUR, czyli o 25,9% mniej niż przed rokiem.

Siemens Energy ogłosił także plany redukcji zatrudnienia. Do 2025 roku planuje zwolnić 7,8 tys. miejsc pracy w dziale zajmującym się gazem i energią elektryczną. Przy tym w Niemczech zwolnionych zostanie ok. 3 tys. pracowników, a w USA ok. 1,7 tys.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: