S&P potwierdza ratingi Australii

S&P potwierdza ratingi Australii

Agencja S&P ogłosiła, że ​​ratingi Australii zostały utrzymane na najwyższym poziomie „AAA”. Jednocześnie prognoza pozostaje negatywna. W raporcie agencji zauważono, że stan budżetu państwa znacznie się pogorszył z powodu problemów spowodowanych pandemią koronawirusa. A wielkość długu publicznego w najbliższych latach będzie rosła. Zdaniem analityków agencji, Australia zakończy bieżący rok fiskalny z deficytem budżetowym w wysokości 14% PKB. Dług publiczny do początku roku fiskalnego 2023 może wzrosnąć do 40% PKB. Mimo to zdolność kredytowa kraju jest zgodna z nadanym mu ratingiem. Było to możliwe dzięki silnym instytucjom rządowym, a także rozsądnej polityce pieniężnej. Utrzymanie negatywnej perspektywy tłumaczy się tym, że Australia pozostaje pod presją dość silnych ryzyk fiskalnych i gospodarczych. Gospodarka Australii znajduje się w recesji. Pod koniec drugiego kwartału jej PKB spadł o 7% po spadku o 0,3% w pierwszym kwartale tego roku.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: