Spadek aktywności biznesowej w Stanach Zjednoczonych zwolnił w czerwcu

Raport firmy badawczej IHS Markit wskazał na spowolnienie spadku aktywności biznesowej USA w czerwcu, chociaż spadek aktywności biznesowej już przez pięć miesięcy z rzędu. Złożony wskaźnik aktywności biznesowej, obliczony przez IHS Markit, obejmujący produkcję i usługi, wzrósł w ubiegłym miesiącu do 46,8 pkt z 37 pkt w maju. Przybliżenie do wartości neutralnej – 50 pkt – oznacza zakończenie recesji w kraju spowodowanej pandemią koronawirusa. Pomimo faktu, że w kraju przedsiębiorstwa zaczęły stopniowo wracać do pracy, redukcja miejsc pracy nadal trwa. Przy słabym popycie i w celu ograniczenia kosztów firmy tymczasowo przestały zatrudniać nowych pracowników. Indeks aktywności biznesowej w sektorze usług został w tym miesiącu ustalony na poziomie 46,7 pkt, co stanowi wzrost w porównaniu z poziomem z 37,5 pkt w maju. Prognoza ekonomistów sugerowała wzrost do 46 pkt. Wskaźnik PMI dla produkcji wyniósł 49,6 pkt wobec 39,8 pkt miesiąc wcześniej, podczas gdy ekonomiści oczekiwali 47,8 pkt. Wskaźnik określający poziom nowych zamówień wzrósł do 49,5 pkt z 34,6 pkt.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: