Spadek szwajcarskiego eksportu przyspieszył do 3,4% w grudniu

9fbb8c30 b870 445e bd12 1cc619527504

Według oficjalnych danych celnych szwajcarski eksport w grudniu ubiegłego roku spadł o 3,4% w porównaniu do listopada. W porównaniu do obniżki o 0,4% w listopadzie jego spadek przyspieszył. W ujęciu nominalnym spadek eksportu odnotowano na poziomie 1,2%. Jednocześnie departament celny ogłosił przywrócenie importu w grudniu. Jego wielkość wzrosła o 0,2%, podczas gdy w poprzednim miesiącu nastąpił spadek importu o 0,1%. Przywóz w wartościach nominalnych wykazał wzrost o 0,7%. Według wyników z ostatnich trzech miesięcy roku eksport spadł o 2,3%, przyspieszając tempo w porównaniu ze spadkiem o 1,5% kwartał wcześniej. W ujęciu kwartalnym import również spadł. Jego objętość spadła o 3,4% po wzroście o 0,5% w trzecim kwartale. Nadwyżka handlowa Szwajcarii w czwartym kwartale wyniosła 6,5 ​​mld CHF. Na koniec 2019 r. nadwyżkę bilansu handlowego z handlu zagranicznego w kraju ustalono na poziomie 37,3 mld CHF. Wielkość eksportu spadła w ciągu roku o 1,2%, podczas gdy spadek importu wyniósł 1%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: