Stopa bezrobocia w Australii w dół

Rynek pracy w Australii stopniowo się odradza, o czym świadczą dane krajowego departamentu statystyki. W styczniu odnotowano spadek bezrobocia do 6,4% z grudniowej wartości 6,6%. Analitycy spadku tego wskaźnika do 6,5%. Poprawie wskaźnika sprzyjało utworzenie 29 tys. nowych miejsc pracy.

Najwyższą stopę bezrobocia obserwuje się w południowej części kraju. Jednocześnie w stanie Wiktoria, najbardziej dotkniętym pandemią koronawirusa, całkowita liczba pracowników wzrosła w ubiegłym miesiącu o 1,3%.

Liczba Australijczyków zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w styczniu wzrosła o 59 tys. Jednocześnie liczba osób pracujących dorywczo spadła o 30 tys. Analitycy uważają, że taką dynamikę zatrudnienia można uznać za pozytywny sygnał dla australijskiej gospodarki.

Liczba bezrobotnych w Australii spadła w styczniu o 34,3 tys. osób. Zatrudnienie w kraju rośnie już czwarty miesiąc z rzędu.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: