Strefa Euro: bezrobocie na poziomie styczniowym

Strefa Euro: bezrobocie na poziomie styczniowym

Eurostat podaje, że bezrobocie w Strefie Euro pozostało w lutym na niezmienionym poziomie w porównaniu z poprzednim miesiącem – przy 8,3%. Wskaźnik okazał się wyższy od prognoz analityków, którzy spodziewali się bezrobocia na poziomie 8,1%. W krajach UE wskaźnik również wykazywał zerową dynamikę i w lutym pozostał na styczniowym poziomie 7,5%. Na koniec miesiąca sprawozdawczego w Unii Europejskiej zarejestrowano 15 mln 953 tys. bezrobotnych, z czego 13 mln 571 tys. w Strefie Euro. Liczba bezrobotnych w regionie wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i w stosunku do wskaźnika sprzed 2020 r. W ujęciu miesięcznym liczba bezrobotnych w UE i Strefie Euro wzrosła odpowiednio o 34 i 48 tys., a w ujęciu rocznym liczba bezrobotnych w Unii Europejskiej wzrosła w lutym o 1 mln 922 tys., a w strefie euro o 1 mln 507 tys. Udział bezrobotnej młodzieży nieznacznie spadł ze styczniowej wartości 17,4% do 17,2%, w Unii Europejskiej oraz do 17,3% w Strefie Euro.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: