Strefa euro doświadczyła gwałtownego spadku PKB i pogorszenia sytuacji na rynku pracy

Strefa euro doświadczyła gwałtownego spadku PKB i pogorszenia sytuacji na rynku pracy

Prezes EBC Christine Lagarde powiedziała, że ​​w strefie euro następuje gwałtowny spadek gospodarki i równie gwałtowne pogorszenie sytuacji na rynku pracy z powodu pandemii koronawirusa. Poziom niepewności jest bardzo wysoki. W związku z tym niemożliwe jest podanie mniej lub bardziej dokładnej prognozy stopnia i czasu trwania recesji w gospodarce, a także wskazanie przybliżonego okresu niezbędnego do jej ożywienia. Christine Lagarde zwróciła uwagę również na spadek inflacji, który wynikał głównie ze spadających cen ropy. Oczekiwania dotyczące dynamiki cen konsumpcyjnych również nie są przewidywalne. EBC opracował pakiet środków, których wdrożenie zapewni wsparcie dla gospodarki regionu. Banki otrzymają tanie pożyczki, których łączna kwota wyniesie biliony euro. EBC planuje również zwiększyć skup obligacji o 900 mld EUR. MFW oczekuje spadku PKB w strefie euro o 7,5% w 2020 r.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: