Strefa Euro: inflacja na najwyższym poziomie od 2 lat

Strefa Euro: inflacja na najwyższym poziomie od 2 lat

Dane Eurostatu o kwietniowej inflacji w Strefie Euro zbiegły się z prognozami analityków. W ujęciu rocznym inflacja przyspieszyła w ubiegłym miesiącu do 1,6% z 1,3% w marcu – odnotowując najwyższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w ciągu ostatnich dwóch lat. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły w kwietniu o 0,6%. Wzrost wskaźnika wynikał z gwałtownego wzrostu cen o 10,4% w poprzednim miesiącu. W marcu ceny surowców energetycznych wzrosły o 4,3%. Z danych dla krajów UE wynika również, że inflacja w ujęciu rocznym przyspiesza do 2% z 1,7% w marcu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,6%. W Niemczech i Francji kwietniowe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wyniosło odpowiednio 2,1% i 1,6%. W marcu inflacja w tych krajach kształtowała się na poziomach 2% i 1,4%. Liderami pod względem wzrostu cen konsumpcyjnych stały się takie kraje jak Węgry, Polska i Luksemburg. Jednocześnie są kraje, w których w kwietniu odnotowano spadek cen – są to Grecja i Portugalia.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: