Światowe ceny żywności w górę w sierpniu

Światowe ceny żywności w górę w sierpniu

Agencja Żywności ONZ odnotowała w sierpniu znaczny wzrost cen artykułów spożywczych. Jednocześnie w czerwcu i lipcu był notowany spadek. Wzrostowi cen sprzyjał m.in. wzrost cen cukru i oleju roślinnego. Indeks oceniający dynamikę cen artykułów spożywczych wzrósł w ubiegłym miesiącu do 127,4 p.p. ze 123,5% w lipcu. W porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku ceny wzrosły o 32,9%. Zboża wzrosły o 3,4% miesiąc do miesiąca. W tym samym czasie kukurydza i ryż staniały. Ceny cukru wzrosły o 9,6% w stosunku do lipca. Główną przyczyną tak znacznego wzrostu były słabe zbiory w Brazylii z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Kraj tej jest największym dostawcą cukru na świecie. Agencja spożywcza poinformowała również o obniżeniu prognozy na bieżący rok produkcji zbóż, co wynika z suszy w kilku krajach. Chodzi głównie o Stany Zjednoczone, Rosję, Kazachstan i Kanadę.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: