Szef Banku Rezerw Australii przewiduje nierównomierne ożywienie gospodarcze

Philip Lowe, szef BC Australii, w swoim przemówieniu do parlamentu krajowego powiedział, że tempo ożywienia gospodarczego będzie nierównomierne. Szef RBA uważa, że zgodnie z prognozą banku ostatni kwartał roku zakończy się wzrostem produktu krajowego brutto. A w 2021 i 2022 australijska gospodarka wzrośnie o kolejne 5% i 4% odpowienio. Pomimo oczekiwanego wzrostu, gospodarka australijska osiągnie wielkość sprzed kryzysu dopiero pod koniec przyszłego roku. Niektóre sektory odnotowują obecnie wysokie wskaźniki ożywienia. Jednocześnie wiele branż wciąż znajduje się w trudnej sytuacji. Philip Lowe spodziewa się utrzymania wysokiej stopy bezrobocia w kraju, która może przekroczyć 6%. Inflacja wzrośnie do 1% w 2021 r., oraz do 1,5% w 2022 r. Dzisiaj urząd statystyczny Australii opublikował kwartalne dane, które wskazują na wzrost PKB w III kwartale o 3,3% po spadku o 7% w poprzednich trzech miesiącach.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: