Oszacowano szkody powodziowe w Niemczech

Oszacowano szkody powodziowe w Niemczech

Według ostatecznych szacunków Niemieckiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli GDV, szkody spowodowane przez powodzie w Niemczech w ubiegłym miesiącu wyniosły ok. 7 mld euro. Organizacja wstępnie oszacowała szkody na 4,5 – 5,5 mld euro. Według szefa GDV Jörga Asmussena straty z powodu zalania niemieckich firm i mieszkań wyniosły około 6,5 mld euro. Samochodów uszkodzono na kwotę 450 mln euro. Według wstępnych danych organizacji zarejestrowano łącznie 250 tys. zdarzeń ubezpieczeniowych. Z tej liczby 200 tys. to uszkodzenia nieruchomości, a 50 tys. – uszkodzenia samochodów. Podaje się, że tylko 46% budynków mieszkalnych jest ubezpieczonych od tego rodzaju przypadków. Sugeruje to, że rzeczywiste zniszczenia spowodowane powodzią były jeszcze większe. Lokalne media donoszą, że niemieckie władze zamierzały przeznaczyć 30 mld euro na pomoc regionom dotkniętym powodzią.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: