Tempo spadku koniunktury w USA zwalnia w maju

Tempo spadku koniunktury w USA zwalnia w maju

Prywatne amerykańskie firmy uczestniczące w badaniu IHS Markit zauważyły ​​spowolnienie spadku aktywności biznesowej w związku ze stopniowym wznowieniem działalności po środkach ograniczających wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Według wstępnych danych IHS Markit, wskaźnik aktywności biznesowej w amerykańskim sektorze usług wzrósł sezonowo w maju do 36,9 pkt w porównaniu z kwietniowym poziomem 26,7 pkt. Niemniej jednak jego wartość pozostawała znacznie poniżej neutralnego poziomu 50 pkt, co wskazuje na bardzo znaczący spadek aktywności, spowodowany osłabieniem popytu krajowego i zagranicznego. Uczestnicy badania zauważyli też kontynuację spadku sprzedaży. Ta sytuacja zmusiła usługodawców do zmniejszenia liczby pracowników lub wysłania ich na wakacje. Wskaźnik aktywności biznesowej w sektorze produkcyjnym wzrósł do 39,8 pkt w porównaniu z kwietniowym poziomem 36,1 pkt, co wskazuje na powolny powrót przedsiębiorstw do pracy. Producenci towarów gwałtownie zmniejszyli zatrudnienie, ponieważ wzrosły ich wolne moce produkcyjne. Koszty produkcji również kontynuowały spadek.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: