Tempo wzrostu gospodarczego w Chinach w 2020 r. może wynieść poniżej 2%

Tempo wzrostu gospodarczego w Chinach w 2020 r. może wynieść poniżej 2%

Wzrost PKB Chin w 2020 r. może być poniżej 2%. Tak uważa 56 ekonomistów, którzy wzięli udział w badaniu Bloomberg. Jeżeli w marcu przewidywali spadek chińskiej gospodarki do końca roku do 3,7%, to teraz szacunki ekonomistów pogorszyły się do 1,8%. W pierwszym kwartale tego roku PKB kraju spadł o 6,8%. Takiego pogorszenia koniunktury gospodarczej nie zaobserwowano w Chinach w całej historii publikacji danych przez urząd statystyczny. Ekonomiści zakładają, że w drugim kwartale chińska gospodarka wykaże wzrost. Będzie to jednak nieznaczny wzrost – nie więcej niż 1,1%. Przy sprzyjającym rozwoju wydarzeń PKB kraju zacznie rosnąć w przyspieszonym tempie w drugiej połowie roku. Chiński rząd nie ogłosił jeszcze prognozy wzrostu gospodarczego kraju w 2020 roku. Ekonomiści uważają, że będzie to poziom zbliżony do 3%. Przyznają jednak, że władze mogą w ogóle nie wydać oficjalnej prognozy. Docelowa wartość deficytu budżetowego Chin może przekroczyć 3,5%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: