Turystyka w Hiszpanii przeżywa wielki kryzys

Przychody hiszpańskiego przemysłu turystycznego spadły o 75% w 2020 r. i wyniosły tylko 46 mld EUR. Taki poziom dochodów z turystyki obserwowano w kraju po raz ostatni 25 lat temu. Nadzieje na ożywienie branży, które wiązano z zeszłorocznym sezonem letnim, nie spełniły się.

Wzrost dochodów był bardzo nieznaczny. Udział turystyki w PKB Hiszpanii spadł w ubiegłym roku do 4% z 12,4% rok wcześniej. Zdaniem Marii Reyes Maroto, pełniącej funkcję ministra przemysłu, handlu i turystyki, ten sektor hiszpańskiej gospodarki potrzebuje znacznego wsparcia finansowego.

Badanie wykazało, że biura podróży nie spodziewają się poprawy sytuacji w najbliższej przyszłości. Pozytywne zmiany będą hamowane przez szereg czynników, w tym spadek siły nabywczej ludności i skłonność do oszczędzania.

Jednocześnie wyniki badania przeprowadzonego przez Funcas dają nadzieję na stopniowe ożywienie turystyki w Hiszpanii. W tym roku może ona wykazać wzrost o 40%, a w 2022 – o kolejne 80%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: