Ubezpieczenie: składki w górę o 10%

Ubezpieczenie: składki w górę o 10%

Eksperci jednej z największych na świecie firmy reasekuracyjnej Swiss Re uważają, że do końca 2021 r. składki ubezpieczeniowe, z wyłączeniem ubezpieczeń na życie, wzrosną o 10% w stosunku do ich poziomu notowanego przed wybuchem kryzysu wywołanego przez COVID-19. Oczekują również dalszego wzrostu składek w przyszłym roku. Zapotrzebowanie ludzi na ubezpieczenie będzie rosło na całym świecie na tle istniejących trendów zwiększonego ryzyka. Według firmy niedawne klęski żywiołowe i incydenty cybernetyczne zwiększyły częstotliwość i dotkliwość roszczeń. Zmiana klimatu stanowi największe długoterminowe zagrożenie dla światowej gospodarki, co może skutkować utratą 18% światowego PKB do 2050 roku. Potrzebne są pilne działania, aby złagodzić skutki zmiany klimatu. Rozwój cyfryzacji i łączności zwiększa zagrożenie cybernetyczne. Na tym tle będzie rosła potrzeba ochrony ubezpieczeniowej, w tym cena składek. Oczekuje się, że do końca tego roku osiągną one 6,9 ​​bln USD, a w przyszłym roku po raz pierwszy w historii przekroczą 7 bln USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: