Udział dolara w rezerwach banków centralnych w dół

Udział dolara w rezerwach banków centralnych w dół

Wyniki badania MFW wykazały zmniejszenie udziału waluty amerykańskiej w rezerwach walutowych światowych banków centralnych do minimum od 1995 roku. W IV kwartale ubiegłego roku jego udział wynosi 59%, kwartał wcześniej – 60,5%. Spadek wskaźnika jest obserwowany od trzech kwartałów z rzędu. Minimalny udział dolara amerykańskiego w rezerwach banków centralnych odnotowano 25 lat temu, a mianowicie 58,9% w 1995 roku. Maksimum natomiast odnotowano w 2001 roku – 72,7%. Pomimo spadkowej tendencji, udział waluty amerykańskiej pozostaje na wysokim poziomie w porównaniu z innymi walutami krajowymi. Na przykład udział euro w IV kwartale stanowił 21,4% rezerw banków centralnych. W trzecim kwartale było to 20,5%. Maksymalny udział euro odnotowano w 2009 roku na poziomie 28%. Juan natomiast w IV kwartale osiągnął rekordowe 2,3%. Udział złota w rezerwach walutowych Chin rośnie już czwarty kwartał z rzędu.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: