UE utworzyła centrum do walki z przestępczością finansową

UE utworzyła centrum do walki z przestępczością finansową

W Unii Europejskiej utworzono centrum dochodzenia przestępstw finansowych i gospodarczych. Nowa organizacja będzie działać w ramach Europolu. Zbieranie danych zostanie przeprowadzone przez 65 analityków. Catherine De Bolle, szef policji europejskiej, powiedziała, że ​​konsekwencje pandemii koronawirusa osłabiły gospodarkę UE. W związku z tym pojawiły się luki, które mogą zostać wykorzystane przez przestępców. Podczas każdego kryzysu dochodzi do wzrostu liczby oszustw i korupcji. Utworzone centrum zajmie się identyfikacją fałszywych programów, w tym w odniesieniu do dotacji przyznawanych przez rząd. Catherine De Bolle zauważyła, że ​​najbardziej niebezpieczne sektory to te, które przeżywają poważną recesję: turystyka, budownictwo i hotelarstwo. Odnotowano również fakty dotyczące oszustw związanych ze sprzętem dla instytucji medycznych. Według Europolu obecnie zidentyfikowano nie więcej niż 1 proc. wszystkich przestępstw w branży finansowej i gospodarczej.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: