Ulgi kredytowe dla małych firm w Chinach przekroczyły 550 mld USD

Ulgi kredytowe dla małych firm w Chinach przekroczyły 550 mld USD

Ulgi kredytowe udzielone przez chińskie banki małym przedsiębiorstwom podczas pandemii koronawirusa wyniosły 3,9 bln CNY. Agencja Bloomberg, powołując się na oficjalne dane, donosi, że do końca maja chińskie instytucje finansowe odroczyły spłatę dużych pożyczek dla 800 tys. małych firm o wartości 1,44 bln CNY. Zgodziły się również, aby odroczyć wypłatę odsetek w wysokości 65,5 mld CNY dla tych firm. Ponadto banki udzieliły pożyczek o wartości 2,4 bln CNY. Chińskie organy regulacyjne ogłosiły przedłużenie takiej polityki, która przewiduje odroczenie pożyczek, do końca marca 2021 r. Instytucje finansowe mogą również kredytować przychody odsetkowe w uprzednio zaplanowanym terminie otrzymania, chociaż płatność została odroczona. Ryzyka te nie zostały uwzględnione w wyciągach bankowych. Chińskie banki zakończyły pierwszy kwartał tego roku wzrostem zysku o 5,6%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: