Unia Europejska zacznie przeciwdziałać praniu pieniędzy

Unia Europejska zacznie przeciwdziałać praniu pieniędzy

Unia Europejska zamierza poświęcić więcej wysiłku na walkę z praniem pieniędzy. W tym celu planuje utworzyć specjalną agencję, która będzie mieć szerokie uprawnienia do sprawowania kontroli nad działalnością instytucji finansowych. Jak donoszą media, Komisja Europejska już przygotowuje odpowiednią ustawę. Prace nad nią mają się skończyć już w tym miesiącu. Jednak nowy organ rozpocznie działalność dopiero w 2024 roku. Dwa lata później otrzyma uprawnienia do sprawowania kontroli nad spółkami transgranicznymi działającymi w sektorze finansowym i nakładania kar pieniężnych. Komisja Europejska chce sprawić, by wszystkie kraje członkowskie Unii w jak największym stopniu przestrzegały zasad dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak pokazuje praktyka, reakcja władz krajów europejskich na podejrzane transakcje finansowe jest różna. Jednocześnie łączna kwota takich transakcji rocznie wynosi kilkaset miliardów euro. Wcześniej pojawiły się informacje o skandalach związanych z praniem pieniędzy w łotewskim banku ABLV, a także w duńskim Danske bank.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: