USA: aktywność biznesowa dla sektora usług w górę

USA: aktywność biznesowa dla sektora usług w górę

Wzrost aktywności biznesowej w amerykańskim sektorze usług w marcu najbardziej znaczący od 7 lat od lipca 2014 roku. Świadczy o tym ostatnia wartość odpowiedniego wskaźnika na poziomie 60,4 pkt, wyliczona na podstawie ankiety przeprowadzonej przez IHS Markit. W poprzednim miesiącu jego wartość została ustalona na 59,8 pkt. Wstępny szacunek indeksu zakładał 60 pkt. Wzrostowi popytu na usługi w kraju sprzyjało złagodzenie ograniczeń skierowanych na powstrzymanie koronawirusa. Nowy biznes powstawał w marcu w najszybszym tempie od 6 lat. Znacząco wzrósł również wolumen nowych zamówień eksportowych. Jednocześnie wzrosły ceny usług przy rosnących kosztach zasobów produkcyjnych. Poziom zatrudnienia w sektorze osiągnął najwyższy poziom od 3 miesięcy w związku z poprawą nastrojów firm usługowych w zakresie perspektyw biznesowych. Marcowa wartość wskaźnika złożonego, uwzględniającego produkcję i usługi, wyniosła 59,7 pkt, czyli nieco powyżej niż wartość z poprzedniego miesiąca na poziomie 59,5 pkt.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: