USA: aktywność biznesowa sektora usług w górę

USA: aktywność biznesowa sektora usług w górę

Zwiększony popyt na usługi w Stanach Zjednoczonych przyczynił się wzrostu aktywności w sektorze usług w czerwcu br., na co wskazuje wskaźnik aktywności biznesowej obliczony przez IHS Markit. Jego wartość w ubiegłym miesiącu utrzymywała się powyżej neutralnego poziomu 50 pkt, co wskazuje na wzrost. Jego wartość spadła jednak do 64,6 pkt z majowych 70,4 pkt. Ekonomiści spodziewali się spadku do 64,8 pkt. Spadek indeksu wynikał z wolniejszego niż w maju tempa wzrostu produkcji i nowych zamówień. W kontekście zwiększonego popytu usługodawcy odczuwali brak mocy produkcyjnych. Zaległości w ich pracy rosły w czerwcu w maksymalnym tempie od 10 miesięcy. Firmy nadal tworzą nowe miejsca pracy, ale wykwalifikowanych pracowników wciąż brakuje. W czerwcu ceny surowców nadal rosły.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: