USA: liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spada

Według wyników ostatniego tygodnia do 16 stycznia 900 tys. Amerykanów złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Ministerstwo Pracy podaje, że tydzień wcześniej było ich 926 tys. Spadek wskaźnika okazał się bardziej znaczący niż oczekiwane przez analityków 910 tys.

Niemniej jednak spadek wskaźnika jest nadal bardzo powolny i nieznaczny. Liczba osób odwiedzających restauracje, bary, siłownie i centra rozrywki znacznie spadła w związku z pandemią koronawirusa, co doprowadziło do redukcji personelu tych instytucji.

Ministerstwo zwraca uwagę na trudności z pobieraniem danych w pierwszym miesiącu roku, uwzględniających wahania sezonowe, na które dodatkowo wpływa pandemia. Najnowsze dane, zdaniem ekspertów, wskazują na zahamowanie ożywienia na amerykańskim rynku pracy.

Wskaźnik wniosków wciąż pozostaje powyżej wskaźnika z czasów Wielkiej Recesji 665 tys., chociaż w porównaniu z marcowym rekordem na poziomie 6,867 mln jest znacznie mniejszy. W okresie od marca do kwietnia gospodarka USA odzyskała 12,4 mln miejsc pracy z 22,2 mln utraconych wiosną.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: