USA: liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w dół

USA: liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w dół

Raport Departamentu Pracy USA wskazuje na spadek liczby wniosków Amerykanów o zasiłek dla bezrobotnych za tydzień poprzedzający 19 grudnia. Było to zaskoczeniem dla ekspertów, którzy przewidywali wzrost tego wskaźnika. Odnotowano 803 tys. wniosków, w porównaniu do 892 tys. w poprzednim tygodniu. Oczekiwana przez ekonomistów liczba wniosków wyniosła 885 tys. Jednocześnie rzeczywista liczba zarejestrowanych bezrobotnych wciąż przekracza liczbę 665 tys. od czasów Wielkiej Recesji. Oczekuje się, że ożywienie na amerykańskim rynku pracy będzie spowolnione ze względu na opóźnienie w przyjęciu nowego pakietu stymulacyjnego dla gospodarki dotkniętej pandemią koronawirusa. Na pogorszenie się sytuacji wskazują również dane o spadku wydatków konsumpcyjnych o 0,4% w minionym miesiącu po wzroście w październiku o 0,3%. Biorąc pod uwagę ostatnie słabe wskaźniki ekonomiczne, eksperci spodziewają się znacznego spowolnienia wzrostu PKB w USA w czwartym kwartale. Prognozują również znaczny spadek produkcji w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: