USA: spadek popytu na kredyty konsumpcyjne

W czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa popyt na kredyty konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych znacząco spadł. Według Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku jedynie 35% Amerykanów złożyło wnioski o różnego rodzaju pożyczki w okresie od lutego do października. W porównaniu do tego samego okresu 2019 roku ich udział zmniejszył się o 11 pkt procentowych. Jednocześnie spadek popytu na nowe karty kredytowe w ciągu roku wyniósł 10 pkt procentowych. W tym okresie tylko 16% obywateli USA złożyło o nie wniosek, co jest wartością minimalną od 2013 roku. Spadkowi wskaźników, zdaniem ekspertów, sprzyjał państwowy program pomocy ludności w czasie pandemii. Dzięki środkom otrzymanym od rządu gospodarstwa domowe były w stanie spłacić zadłużenie z tytułu kart kredytowych i kredytu samochodowego. Ożywienie popytu na kredyty, spodziewane wcześniej pod koniec tego roku, może być ograniczane przez nowe zachęty Kongresu, które już trafiły na podpis do Prezydenta kraju.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: