W amerykańskim Fed nie ma zgody co do skuteczności niskich stóp procentowych

825974c6 2dd4 4965 9057 a9f8d82fe81f

Jak wynika z protokołu ze styczniowego posiedzenia Komitetu Operacji Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej USA, jego członkowie w różny sposób oceniają stopień skuteczności niskich stawek. Niektórzy z nich uważają, że niskie stawki mogą w pewnych okolicznościach zapewnić stabilność finansową w kraju. Inni uważają niskie stopy za zagrożenie dla systemu finansowego, ponieważ mogą zwiększyć jej wrażliwość. Uczestnicy spotkania podkreślili, że dalsze decyzje dotyczące polityki pieniężnej będą podejmowane na podstawie analizy napływających statystyk dotyczących dynamiki inflacji i zatrudnienia. Członkowie komitetu zauważyli, że w 2019 r. amerykański rynek pracy pozostawał silny. Aktywność w gospodarce wykazała umiarkowany wzrost. Bezrobocie było niskie. Regulator wyraził zamiar monitorowania wpływu wybuchu koronawirusa w Chinach na gospodarkę tego kraju. Następne posiedzenie Komitetu Operacji Otwartego Rynku odbędzie się 17 i 18 marca.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: