W Europie będą dokładniej oceniać inwestycje zagraniczne

Jak wykazały wyniki analizy przeprowadzonej przez holenderską Datenna BV, w ciągu ostatnich 10 lat transakcje zakupu aktywów europejskich były w większości przeprowadzane z udziałem władz ChRL. Udział przedsiębiorstw będących własnością władz chińskich lub podmiotów przez nie kontrolowanych od 2010 r. wyniósł około 40% z 650 transakcji z chińskimi firmami. Często robiono to w tajemnicy. W Stanach Zjednoczonych Komitet Inwestycji Zagranicznych może przerwać porozumienie zagrażające bezpieczeństwu narodowemu, podczas gdy w Europie do niedawna nie było takiego organu, co wzbudziło zaniepokojenie urzędników europejskich o możliwą utratę ważnych technologii innowacyjnych i osłabienie szeregu obszarów europejskiej gospodarki. Aby rozwiązać ten problem w Unii Europejskiej 11 października, wprowadzane są nowe zasady, zgodnie z którymi zostanie przeprowadzona dokładniejsza ocena inwestycji zagranicznych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zaangażowanie chińskich przedsiębiorstw państwowych w transakcje.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: