W II kwartale liczba bezrobotnych we Włoszech o 840 tys. w górę

W II kwartale liczba bezrobotnych we Włoszech o 840 tys. w górę

Wprowadzone we Włoszech ograniczenia, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa zwiększyły liczbę bezrobotnych w drugim kwartale o 841 tys. osób w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Takie dane zostały opublikowane przez Narodowe Biuro Statystyczne Istat. W porównaniu do stycznia-marca br. liczba bezrobotnych wzrosła o 470 tys. Raport wskazuje również na niewielki spadek stopy bezrobocia w okresie od kwietnia do czerwca. W porównaniu do pierwszych trzech miesięcy roku bezrobocie spadło o około 0,9 pkt. proc. – do 8,3%. Wskaźnik ten uwzględnia tylko tych bezrobotnych, którzy są w trakcie poszukiwania pracy. Jego niespójność ze wzrostem liczby bezrobotnych wskazuje, że wiele osób bezrobotnych nie szuka pracy. Włosi poniżej 35 roku życia stanowili ponad 50% osób, które straciły pracę. Jednocześnie zatrudnienie w sektorze publicznym we wskazanym kwartale wzrosło o 0,4%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: