Warunki biznesowe w Australii poprawiły się w lipcu

Indeks oceniający warunki prowadzenia biznesu w Australii wykazał w lipcu dodatnią dynamikę. Wzrósł on do zera z minus 8 pkt w poprzednim miesiącu. Poprawie wskaźnika sprzyjało stopniowe zniesienie ograniczeń w stanie Wiktoria, w którym odnotowano największą liczbę przypadków koronawirusa. Wskaźniki oceniające handel i rentowność powróciły do ​​strefy dodatniej. Rośnie również wskaźnik zatrudnienia. Jednocześnie wskaźnik zaufania przedsiębiorców w lipcu wykazał spadek w stosunku do wartości czerwcowej. Indeks nastrojów przedsiębiorstw spadł w zeszłym miesiącu do minus 14 pkt z 0 pkt w czerwcu. Wskaźniki te zostały obliczone na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Australii. W jego raporcie podano, że pomimo pozytywnych zmian sytuacja w gospodarce kraju pozostaje trudna. Wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostaje niskie. Wolumen zleceń terminowych również wykazuje słabą dynamikę. Bank nie wyklucza, że ​​część jego niedawnych osiągnięć może zostać utracona w przyszłości.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: