Wielka Brytania: aktywność biznesowa sektora prywatnego jest wysoka

Wielka Brytania: aktywność biznesowa sektora prywatnego jest wysoka

Sektor prywatny w Wielkiej Brytanii nadal aktywnie się rozwija dzięki złagodzeniu ograniczeń. Według IHS Markit skumulowany wskaźnik PMI nieznacznie spadł w stosunku do rekordowego poziomu z poprzedniego miesiąca. Wzrost aktywności odnotowano zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i sektorze usług. Złożony indeks osiągnął w tym miesiącu 61,7 pkt wobec 62,9 pkt w maju. Uczestnicy ankiety wskazywali na zwiększony popyt, zwłaszcza w sektorze hotelarskim, co sugeruje możliwy wzrost gospodarki Wielkiej Brytanii w drugim kwartale po recesji w pierwszych trzech miesiącach. Jednocześnie firmy starają się nadążyć za rosnącym popytem w związku z zakłóceniami łańcucha dostaw spowodowanymi niedoborami półprzewodników. Produkty brytyjskich producentów szybko drożeją. Koszty firm z tytułu płac znacznie wzrosły z powodu braku siły roboczej. Spodziewany jest dalszy wzrost inflacji. Inflacja cen na produkty firm brytyjskich osiągnęła kolejne historyczne maksimum. Ceny surowców osiągnęły rekord z 2008 r.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: