Wielka Brytania zamierza dołączyć do CPTPP

Wielka Brytania zamierza dołączyć do CPTPP

W lutym br. Londyn wysłał prośbę do Wielkiej Brytanii o przystąpienie do Transpacyficznej Umowy Handlowej. Według władz brytyjskich udział kraju w CPTPP zwiększy jego możliwości w handlu światowym. Jest to szczególnie ważne w związku z wystąpieniem kraju z Unii Europejskiej. Kraje uczestniczące w CPTPP uzgodniły dziś rozpoczęcie procedury akcesyjnej Wielkiej Brytanii. Szef japońskiego Ministerstwa Gospodarki Yasutoshi Nishimura zaznaczył, że decyzja Londynu będzie ważna dla rozwoju handlu. Japonia będzie mogła rozszerzyć współpracę handlową z Wielką Brytanią. Japoński minister powiedział również, że przystąpienie Wielkiej Brytanii do porozumienia doprowadzi do wzrostu łącznego PKB krajów CPTPP, dzięki czemu jego wielkość zbliży się do PKB Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do UE Transpacyficzna Umowa Handlowa nie przewiduje jednolitego rynku ani unii celnej. Jednocześnie prawie 95% wszystkich istniejących taryf dla krajów uczestniczących w porozumieniu zostanie anulowanych.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: