Wielkość produkcji przemysłowej we Francji w górę

Wielkość produkcji przemysłowej we Francji w górę

Produkcja przemysłowa we Francji w styczniu wykazała wzrost o 3,3% w ujęciu miesięcznym. W grudniu odnotowano spadek o 0,7%. W porównaniu do stycznia ubiegłego roku wolumen produkcji przemysłowej spadł o 0,2%. Oba wskaźniki okazały się znacznie lepsze od oczekiwań analityków, którzy zakładali wzrost produkcji przemysłowej w styczniu tylko o 0,5% w porównaniu do grudnia i spadek o 2,8% w ujęciu rocznym. Przemysł przetwórczy we Francji wykazał w styczniu wzrost o 3,3%. Jednocześnie w poprzednim miesiącu spadł o 1,4%. Wyniki sprzed kryzysu jednak nie zostały jeszcze osiągnięte. W porównaniu do lutego ubiegłego roku wolumen produkcji przemysłowej spadł o 1,7%. Wskaźnik liczony dla przemysłu przetwórczego spadł o 1,7%. Produkcja artykułów spożywczych oraz budownictwo wzrosły w omawianym miesiącu odpowiednio o 1,6% i 16,3%. W przemyśle wydobywczym produkcja wzrosła w styczniu o 2,9%. W produkcji środków transportu odnotowano spadek o 2,9%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: