Wskaźnik zaufania inwestorów do niemieckiej gospodarki w czerwcu okazał się wyższy od prognoz

Wskaźnik zaufania inwestorów do niemieckiej gospodarki w czerwcu okazał się wyższy od prognoz

Nastroje inwestorów związane z perspektywami gospodarczymi Niemiec poprawiły się w tym miesiącu. Odpowiedni wskaźnik, obliczony przez ZEW Institute, skoczył do 63,4 pkt. W maju było to 51 pkt. Analitycy oczekiwali wzrostu jedynie do 60 pkt. Indeks ten rośnie od trzech miesięcy. Ocena inwestorów dotycząca obecnego stanu niemieckiej gospodarki wciąż znajduje się w strefie ujemnej. Niemniej jednak nieznacznie się poprawiła: z minus 93,5 pkt w maju do minus 83,1 pkt w czerwcu. Analitycy prognozowali wzrost indeksu do minus 82 pkt. Instytut ZEW opublikował również wskaźniki dla strefy euro. Indeks oceniający zaufanie przedsiębiorstw do gospodarki regionu wzrósł w czerwcu do 58,6 pkt z 46 pkt w maju. Ocena obecnej sytuacji gospodarczej wzrosła do minus 89,9 pkt. Pod koniec tego tygodnia przywódcy UE odbędą spotkanie, aby omówić program naprawy gospodarczej. W tym celu ma powstać specjalny fundusz.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: