Wydajność pracy w Wielkiej Brytanii wzrasta

Wydajność pracy w Wielkiej Brytanii wzrasta

Brytyjski urząd statystyczny ONS podał, że w okresie od kwietnia do czerwca br. nastąpiło ożywienie wydajności pracy po gwałtownym spadku spowodowanym negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Według statystyk wydajność pracy w I kwartale wzrosła o 0,9% na godzinę w porównaniu z analogicznym wskaźnikiem w I kwartale poprzedniego roku. W IV kwartale wskaźnik spadł o 0,7%. Ministerstwo podało, że wzrost wydajności na godzinę od kwietnia do czerwca br. wynikał z szybszej redukcji liczby przepracowanych godzin w porównaniu do spadku wartości dodanej brutto. Podaje się, że wydajność na godzinę nie tylko wróciła do poziomu z czasów pandemii, ale też przekroczyła go o 0,5 pkt proc. Wielkość produkcji na pracownika w okresie dwunastu miesięcy do końca pierwszego kwartału spadła o 4,7%. Wskazuje to, że podczas pandemii koronawirusa zatrudnienie pracowników jest wspierane przez program utrzymania pracy.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: