Wysokie wyniki kwartalne Siemensa przekroczyły prognozy

Wysokie wyniki kwartalne Siemensa przekroczyły prognozy

Niemiecki konglomerat przemysłowy Siemens podał wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał fiskalny do końca grudnia, które okazały się lepsze od szacunków rynkowych i pozwoliły firmie zrewidować roczną prognozę.

Największy udział w kwartalnym wzroście przypada na dział rozwiązań technologicznych i programowych Digital Industries. Na koniec okresu sprawozdawczego ten biznes przyniósł firmie 3,77 mld euro przychodów, które okazały się wyższe niż szacunki ekspertów na poziomie 3,56 mld euro.

Skorygowany zysk operacyjny działu osiągnął 848 mln euro, również przekraczając prognozę ekonomistów na poziomie 592 mln euro. Jednocześnie przychód z działu infrastruktury intelektualnej wyniósł 3,48 mld euro, zniżkując 1% kw./kw., ale jednocześnie pozostając powyżej oczekiwań.

Skorygowana EBITA w wysokości 391 mln euro była również wyższa od prognoz ekspertów. Dział inżynierii transportu wygenerował przychód w wysokości 2,19 mld euro. Wskaźnik ten wzrósł o 1%, ale okazał się niższy od szacunków na poziomie 2,26 mld euro.

Skorygowana EBITA również nie spełniała oczekiwań i wyniosła 219 mld euro. Ostateczny raport firmy zostanie opublikowany 3 lutego.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: