Wzrost eksportu Chin w grudniu zwalnia

Wzrost eksportu Chin w grudniu zwalnia

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Reuters wśród 25 ekonomistów, wskazują na spowolnienie wzrostu eksportu Chin w grudniu ubiegłego roku. Negatywnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost wskaźnika, pozostaje słaby popyt na chińskie towary i usługi w innych krajach, które nadal borykają się z konsekwencjami pandemii koronawirusa.

Według ankietowanych wolumen eksportu wzrósł w minionym miesiącu o 15% w porównaniu do grudnia 2019 r., podczas gdy w listopadzie odnotowano wzrost o 21,1%. Jednocześnie ekonomiści odnotowali aktywne ożywienie chińskiego eksportu, które rozpoczęło się po gwałtownym spadku aktywności gospodarczej w kraju w pierwszych miesiącach ubiegłego roku na skutek pandemii.

Sprzyjał temu m.in. zwiększony wzrost nowych zamówień eksportowych w przemyśle przetwórczym. Jednocześnie osoby badane uważają, że w grudniu import rósł stabilnie. Jego wielkość wzrosła o 5% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, po 4,5% wzroście w listopadzie.

Nadwyżka w bilansie handlowym ChRL, według ekonomistów, wyniosła w grudniu 72,35 mld USD, w porównaniu z listopadową wartością 75,4 mld USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: