Zamówienia na towary trwałe w górę

Zamówienia na towary trwałe w górę

Według raportu Departamentu Handlu USA, zamówienia na dobra trwałe w kraju wykazywały dodatnią dynamikę w czerwcu, ale nieco słabszą niż przed miesiącem. Odpowiedni wskaźnik wzrósł o 0,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca, kiedy odnotowano jego wzrost o 3,2%. Czerwcowy wzrost zamówień był znacznie poniżej oczekiwań rynkowych. Ekonomiści prognozowali 2,1% wzrostu. W tym samym czasie nowe zamówienia na główne towary przemysłowe w USA również znacznie wzrosły w ubiegłym miesiącu. Wskazuje to na prawdopodobne utrzymywanie się wysokiego poziomu wydatków biznesu w kolejnych trzech miesiącach. Zamówienia na dobra kapitałowe niezwiązane z obronnością i które nie obejmują samolotów wzrosły w ciągu miesiąca o 0,5%. Tak samo było w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się jednak silniejszej dynamiki – o 0,7%. Zamówienia na dobra trwałe, które nie obejmują zamówień na sprzęt transportowy, wzrosły w czerwcu o 0,3%. W maju ich wzrost wyniósł 0,5%, wobec oczekiwań na poziomie 0,8%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: