Zaufanie biznesowe w Niemczech w dół

Zaufanie biznesowe w Niemczech w dół

Nastroje biznesowe w Niemczech w styczniu wykazały ujemną dynamikę. Wskazuje na to odpowiedni indeks obliczony przez instytut badawczy ifo. Jego wartość na koniec pierwszego miesiąca 2021 r. spadła do 90,1 pkt z 92,2 pkt w grudniu.

Styczniowa wartość wskaźnika była najniższa od 6 miesięcy. Według szacunków ekonomistów oczekiwano jej wartości na poziomie 91,8 pkt. Pogorszyły się również oczekiwania przedsiębiorców na najbliższe 6 miesięcy do 91,1 pkt z 92,8 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik odzwierciedlający ocenę liderów niemieckiego biznesu na temat bieżącej sytuacji w gospodarce wyniósł 89,2 pkt. Miesiąc wcześniej jego wartość wynosiła 91,3 pkt. Raport Instytutu wskazuje na negatywny wpływ na gospodarkę ograniczeń wprowadzonych w kraju w celu opanowania pandemii COVID-19. Największe straty odnotowano w sektorach handlu detalicznego oraz transportu i logistyki.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: