Zaufanie biznesu do gospodarki Francji w dół

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez francuski Urząd Statystyczny pokazały spadek zaufania przedsiębiorców do francuskiej gospodarki w listopadzie. Wartość odpowiedniego wskaźnika spadła o 2 pkt w porównaniu do poziomu z października – do 92 pkt. Wskaźnik okazał się jednak lepszy od prognoz analityków. Spodziewano, że indeks spadnie do 91 pkt. Indeks mierzący prognozę wielkości produkcji spadł w tym miesiącu do najniższego poziomu od maja br. i wyniósł minus 39 pkt. Jednocześnie w październiku wskaźnik ukształtował się na poziomie minus 12 pkt. Pogorszeniu uległa również ocena francuskich przedsiębiorców dotycząca perspektyw własnej produkcji. Odpowiedni indeks spadł o 5 pkt miesięcznie do minus 10 pkt. Indeks zaufania obliczony dla sektora usług spadł w listopadzie o 12 pkt – do 77 pkt. Dla sprzedaży detalicznej spadł o 23 pkt – do 72 pkt. Krajowy Urząd Statystyczny zrewidował w październiku wskaźnik zaufania do biznesu. Jego wartość wzrosła z 93 pkt do 94 pkt.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: