Zaufanie konsumentów do gospodarki Francji w górę

Zaufanie konsumentów do gospodarki Francji w górę

Urząd Statystyczny Francji poinformował w tym miesiącu o wzroście zaufania konsumentów. Odpowiedni indeks wzrósł o 3 pkt w porównaniu z lutym do 94 pkt. Analitycy nie spodziewali się zmiany wskaźnika i zakładali, że w marcu pozostanie przy lutowych 91 pkt. Większość składników indeksu również wykazywała wzrost. Tym samym subindeks oceniający perspektywy materialnego dobrobytu Francuzów wzrósł o 5 pkt do minus 4 pkt. W marcu oceny poziomu życia konsumentów gwałtownie wzrosły. Odpowiedni subindeks wzrósł o 16 pkt do minus 38 pkt. Subindeks charakteryzujący stosunek Francuzów do bieżącej sytuacji finansowej pozostał na lutowym poziomie – 25 pkt. Subindeks mierzący siłę nabywczą mieszkańców wzrósł o 2 pkt – do 15 pkt. Jednocześnie ocena zdolności do tworzenia oszczędności obniżyła się w marcu o 2 pkt do 9 pkt. Poprawa sytuacji na rynku pracy znalazła odzwierciedlenie w nastrojach Francuzów. Wskaźnik oceniający oczekiwania wzrostu bezrobocia spadł w tym miesiącu o 8 pkt do 68 pkt.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: