Zaufanie konsumentów do gospodarki we Francji w dół

Zaufanie konsumentów do gospodarki we Francji w dół

Urząd Statystyczny Francji poinformował o niewielkim pogorszeniu wskaźnika, który ocenia stopień zaufania Francuzów do gospodarki kraju. W lutym odpowiedni indeks spadł o 1 pkt w porównaniu z poprzednim miesiącem do 91 pkt. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik wykaże zerową dynamikę.

Ocena perspektyw osobistych finansów konsumenckich nie uległa zmianie. Subindeks pozostał w lutym na styczniowym poziomie minus 9 pkt. Jednocześnie ocena poziomu życia Francuzów pogorszyła się o 3 pkt do minus 54 pkt.

Subindeks oceniający aktywność nabywczą konsumentów w kraju utrzymał się na styczniowym poziomie minus 18 pkt. W lutym wzrosła odnotowano jednak wzrost mieszkańców gotowych oszczędzać. Odpowiedni indeks wzrósł o 3 pkt do 11 pkt. Wskaźnik oceniający oczekiwania bezrobocia w tym miesiącu wzrósł o 3 pkt do 80 pkt, co wskazuje, że sytuacja na francuskim rynku pracy jest nadal trudna.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: