Zaufanie konsumentów w Wielkiej Brytanii pod koniec czerwca nieznacznie wzrosło

Wskaźnik oceniający stopień zaufania konsumentów w Wielkiej Brytanii pod koniec ubiegłego miesiąca wzrósł do minus 27 pkt. W połowie czerwca jego wartość wynosiła minus 30 pkt. Pod koniec maja wskaźnik spadł do rekordowo niskiego poziomu sprzed 11 lat – minus 36 pkt. Według szefa GfK, Joe Statona, nastroje konsumentów w tym kraju nieco się poprawiły w związku ze zniesieniem szeregu ograniczeń nałożonych z powodu pandemii koronawirusa. Prawie wszystkie składniki indeksu zaufania wykazały wzrost. Tak więc ocena osobistego dobrobytu finansowego poprawiła się o 4 pkt do minus 5 pkt. Oczekiwania mieszkańców Wielkiej Brytanii na temat rozwoju sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy również wykazały dodatnią dynamikę. Odpowiedni wskaźnik wzrósł o 1 pkt do minus 3 pkt. Wskaźnik charakteryzujący gotowość Brytyjczyków do dokonywania drogich zakupów wzrosła o 7 pkt do minus 25 pkt. Jednocześnie ocena konsumentów sytuacji w gospodarce kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadła o 1 pkt do minus 60 pkt.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: