Zaufanie przedsiębiorców do gospodarki Francji bez zmian

Zaufanie przedsiębiorców do gospodarki Francji bez zmian

Nastroje wśród francuskich przedsiębiorców w marcu nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Świadczą o tym dane publikowane przez krajowy Departament Statystyki. Indeks oceniający stopień zaufania przedsiębiorców do francuskiej gospodarki pozostał w marcu na poziomie lutowym – 98 pkt. Wartość wskaźnika zbiegła się z prognozą analityków. Jednocześnie znacznie poprawiła się ocena oczekiwań wzrostu produkcji – do 6 pkt z minus 8 pkt w lutym. Jednak uczestnicy badania pogorszyli ocenę perspektyw produkcji w marcu o 5 pkt – do 5 pkt. Zaufanie do różnych sektorów francuskiej gospodarki rosło nierównomiernie. Np. dla sektora usług wskaźnik wzrósł o 6 pkt do 95 pkt, w budownictwie odnotowano 5 pkt wzrostu – do 2 pkt. W handlu hurtowym i detalicznym indeks wzrósł 3 i 5 pkt odpowiednio, czyli do 98 i 94 pkt.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: