Zysk netto Nike za pierwszy kwartał w górę o 11%

Firma Nike zakończyła pierwszy kwartał bieżącego roku podatkowego z zyskiem netto w wysokości 1,5 mld USD. W porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku wynik ten jest o 11% większy. Zysk na akcję wzrósł o 0,09 USD rok do roku do 0,95 USD. Jednocześnie przychody Nike’a w omawianym kwartale spadły do ​​10,6 mld USD, czyli o 1% rok do roku. Dynamika sprzedaży według regionów świata była różna. Tak więc dochody otrzymane w Chinach wzrosły o 6% w ujęciu rocznym. Sprzedaż w krajach europejskich i afrykańskich wzrosła w omawianym kwartale o 5%. W tym samym czasie wielkość przychodów w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej spadła o 18%. W krajach Ameryki Północnej dochód spadł o 2%. Nike od wielu lat jest jednym z czołowych producentów artykułów sportowych na świecie.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: