Zysk netto Visa w pierwszym kwartale finansowym wzrósł o 10%

fae80053 51a5 4773 91d3 1613c1483e94

Według wyników pierwszego kwartału bieżącego roku budżetowego zysk netto systemu płatności Visa wzrósł o 10% rok do roku do 3,3 mld USD. Obliczenie zysku na akcję wykazało wzrost z 1 dolara 30 centów do 1 dolara 46 centów. Wskaźniki zbiegły się z oczekiwaniami analityków. Tempo wzrostu przychodów wyniosło również 10% do 6 mld USD. W oświadczeniu Visa podkreśla, że znaczny wzrost przychodów został osiągnięty poprzez zwiększenie liczby i wielkości płatności. Liczba transakcji kartami bankowymi wzrosła w ciągu kwartału o 11% do 37 mld 800 tys., a wolumen dokonanych płatności wzrósł o 8%. Łączna kwota kosztów operacyjnych wyniosła 2 mld USD, co jest o 14% więcej niż kwota wydatków odnotowana w pierwszym kwartale poprzedniego roku budżetowego. Kapitalizacja spółki osiągnęła 365 mld 700 mln USD. Po opublikowaniu danych sprawozdawczych papiery wartościowe spółki spadły o 2,4%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: