Zyski akcji Bank of America w górę

Według raportu Bank of America, w lipcu-wrześniu jego zysk netto spadł o 14,5% w ujęciu rocznym – do 4,9 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 0,51 USD, czyli powyżej szacunków na poziomie 0,49 USD. Przychody osiągnęły 20,3 mld USD i spadły o 11% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Szacunki ekspertów kształtowały się na poziomie 20,8 mld USD. Rezerwy banku na straty kredytowe w tych miesiącach wzrosły do ​​1,39 mld USD wobec 779 mln USD w poprzednim kwartale. Rynek oczekiwał większej kwoty odliczeń – 1,88 mld USD. Bank obniżył dochody odsetkowe netto o 16,9% do 10,13 mld USD. Działalność na światowych rynkach przyniosła 4,28 mld USD przychodów, których tempo wzrostu wyniosło 11%. Przychody z transakcji na środkach trwałych, towarach i walutach wzrosły o 3%. Przychody z transakcji na akcjach wzrosły o 6%. Jednocześnie o 17% spadły przychody działu obsługi osób fizycznych.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: